Zühtü Bakır: Üreten Türkiye için çalışıyoruz

by Ahmet Doğan

Aynı zamanda sanayi eski genel müdür yardımcılığı da yapmış, donanımlı, background’u sağlam, fizibl düşünebilen, sanayi-istihdam-eğitim gibi konulara son derece hakim bir isim Zühtü Bakır… Haberistanbul sitesi olarak böyle kişileri sadece sektörümüz adına değil, ülkemiz adına da bir şans olarak değerlendiriyoruz. MAKFED (Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu) Genel Sekreteri Zühtü Bakır, MAKFED’in sektörde ‘iletişim köprüsü’ işleviyle hareket ettiğinin özenle altını çiziyor.

Antalya İş ve İş Makinaları Fuarı’nda MAKFED (Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu) Genel Sekreteri Zühtü Bakır ile sanayimiz, ihracat, MAKFED’in çalışmaları, ara eleman sorunu ve eğitim konularını kapsayan geniş bir alanda sektörü mercek altına aldık.

SEKTÖRÜN ÇATI KURULUŞU, ARA YÜZÜYÜZ

MAKFED’i okuyucularımıza tanıtır mısınız?

MAKFED, Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu’nun kısa adıdır. Federasyonumuz, 1900 kadar makine sanayinde iştigal eden firmanın üst çatı kuruluşudur. 2016 yılında kuruldu. Merkezimiz Ankara’dır. Ülkemizin başkenti Ankara olduğu için biz de burayı tercih ettik. Misyonumuz, tüm makine sektöründe birlik oluşturmak ve birlikte hareket etmeyi sağlamak. Karar alıcı mekanizmalara doğru bilgileri sunmak ve doğru kararların alınmasını sağlamak. Sektörün ortak rekabet günün artırılmasına yönelik ortak çalışmaları yürütmek. Sektörle, derneklerimizle, kamu kurumları arasında bir ara yüz ve iletişim köprüsü görevimiz mevcut.

BU ÇOKLU YAPIYA BİR ÇATI GEREKTİĞİ İÇİN MAKFED OLUŞTU

Makine sektörü çok geniş. Toplamda kaç segment var?

Makine sektörü çok geniş bir alanı kapsıyor. 22 segmentte biz ürünleri sınıflandırıyoruz, uluslararası alanda da böyle bir sınıflandırma var. Gıda makinalarından tarım makinalarına, metal işleme makinalarına, iş ve inşaat makinalarına pompalar, kazanlar, endüstriyel fırınlar, tekstil makinaları gibi çok sayıda segment var. Her bir alanda da ihtiyaçtan dolayı farklı dernekler ortaya çıkmış. Bunların hepsinin tarihsel bir süreci var. Dolayısıyla bu çoklu yapıya bir üst çatı gerektiği için MAKFED oluştu. Bu, sadece ülkemizde değil Avrupa’da da böyledir. Özellikle Almanya’da bu durum çok gelişmiş durumdadır bu sistem…

Devlet de sektörle ilgili bir çalışma yapacaksa sizinle iletişime geçiyor değil mi?

Devlet de bizimle ilgili bir çalışma yapacaksa o anlamda bizimle işbirliği yapar ve özel sektörü temsilen biz, kamuya o anlamda destek çalışmaları yaparız. MAKFED olarak Avrupa Makina Konfederasyonu’nun üyesiyiz. Derneklerimiz de Avrupa’daki muadil derneklerin üyesidir. MAKFED kurgusu AB ülkeleri ile benzerlik arz ediyor.

BÜYÜK İŞLETMELERİN BÜYÜTÜLMESİ, KOBİ’LERİN GELİŞTİRİLMESİ ŞART

MAKFED’de toplamda kaç firma var?

MAKFED’de 1900 firma var. 13 bin 71 tane TÜİK’e göre makine imalatçı firma var. Sanayi sicil belgesine göre 9 bin 139 tane firma var. Bu firmaların 108 tanesi büyük işletme, 690’ı orta boy işletme yaklaşık 3 bin küçük işletme, 5 bin kadar işletme de mikro işletmedir. KOBİ yoğun bir sektörüz. Bizde çok fazla girişim var. Bunu geliştirmek lazım. İhracatımızın yüzde 40’ını büyük işletmeler yani 108 firma yapıyor. Mikro işletmelerin de ama ihracatı var tabii ki. Makina sektöründe büyük firmaları daha da büyütmek çok önemli. Marka makinalarımız var. Bunları dünyadaki dev markalara nasıl yaklaştırırız bunu kurgulamak ve sorgulamak lazım. Özel ve genel makinalar dediğimiz makinalar vardır. Mesela özel makinalarda belirli spesifik alana hizmet verilir. Bu firmaların mühendislik alanları gelişmiştir. Biz, küçük firmaları da çok önemsiyor ve gelişimini ve katma değerini artırmaya gayret ediyoruz. KOBİ’ler çok önemli… KOBİ’lerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor. Büyük İşletmeleri nasıl büyütürüz? KOBİ yoğunluklu bu alanı nasıl dünyaya daha entegre edebiliriz bu iki temel soruyu MAKFED olarak politikamız kabul ediyoruz.

VERİMLİLİK KONUSUNDA TÜRKİYE İYİ DEĞİL

İmalat olarak MAKFED ne yapıyor?

Her bir segmentte bir ihtisas derneğimiz var. Bu derneklerimiz kendi alanlarında tam yetkili ve yetkindirler. Bu bakımdan derneklerimiz üyeleriyle koordineli bir şekilde çalışıyor. Biz de derneklerimizi koordine ederek, iletişimde oldukları KOSGEB’ten, bakanlıklardan ve kamunun diğer paydaşları ile her türlü iletişim köprüsü işlerini, bilgi, belge ve döküman olarak düzenliyoruz. KOSGEB desteklerinden sektörün etkin bir şekilde yararlanmasını MAKFED olarak takip ediyoruz. Makina sektöründeki her türlü gelişmeleri görüşlerimiz olarak sektörümüze sunuyoruz. Nitelik değil de niceliğin artırılmasını sağlıyoruz. Derneklerimizle koordineli çalışarak bunları tüm üyelere verimlilik konusu çerçevesinde iletiyoruz. Verimlilik konusunda maalesef Türkiye çok iyi değil. Verimliliği nasıl sağlarız, bunu MAKFED olarak verimlilik merkezi adı altında çalışarak düzenliyoruz.

ENDÜSTRİ 4.0’I KULLANAMAYANLAR YOK OLACAK

Endüstri 4.0 hakkındaki düşüncelerinizi aktarır mısınız?

Endüstri 4.0 teknolojideki gelişmelerle buhardan, bilgisayardan zamanla günümüze evrildi. Dijitalleşme denilince aklımıza iletişim geliyor. Lojistikten bankacılığa kadar her türlü alan elektronik bir alana kaydı. Bunu fabrikalara kaydırarak robotik sisteme geçildi. Makinaların birbiri ile konuşması dediğimiz bu alan endüstri 4.0’ı oluşturdu. Bunu sadece üretim aşamasında değil, finanstan pazarlamaya kadar her türlü alana dahil etmek lazım. Bunun için teknolojiye, yeni bir keşife ihtiyaç yok. Bu zaten var. Verimlilik işte endüstri 4.0 ile artırılacaktır. Nüfus yaşlanıyor sanayileşmiş ülkelerde. Ülkemizde de sanayiye değil hizmet sektörüne yönelim fazla. Rekabet, batıdan doğuya kaydı. Batı, rekabet gücünü kaybetti. Batı bu üstünlüğü elde etmek istiyor ve endüstri 4.0’ı hayata geçiriyor. Bu, moda bir kavram değil; firmaların kendilerini çok iyi analiz edip nerede, ne kadar ihtiyacımız var buna demeleri gerekiyor. Endüstri 4.0’a entegre olan bana göre kazanacak, ayakta kalacak; bunu kullanamayan ise yok olacaktır. Herkesin kendi reçetesini kendisinin hazırlaması gerekiyor. Piyasa koşulları siz isteseniz de istemeseniz de bunu gerçekleştirecek zaten…

ARA ELEMAN SANAYİNİN MAKRO SORUNLARINDAN BİRİ

Ara eleman sorununa MAKFED olarak nasıl yaklaşıyorsunuz?

Bu, Türkiye’nin sanayideki makro sorunlarından biri. Devletin son dönem eğitim politikasını bu anlamda önemli buluyoruz. Bugün birçok OSB’de liseler, teknik liseler görüyoruz. Devlet ve OSB arasındaki iş ve güç birliği sanayi-eğitim alanındaki çalışmalar bizlere elbette ki kazandıracaktır. Herkes, ara eleman konusuna katkı sağlamak zorunda. Makro olarak mesleki eğitim sisteminin tekrardan gözden geçirilmesinin yerinde olacağını düşünüyorum. Sanayiye çalışanların ilgisi azalıyor. Mesela ülkemizde 500 bine yaklaşan bir özel güvenlik sertifikası var. Sanayide çalışmak tercih edilmiyor. Özel güvenlik, polis, jandarma daha çok tercih ediliyor. Buralarda çalışanlar çok da mutlu değiller. Bir fabrikada bir meslek öğrenmek bir emeği gerektiriyor. Dijitalleşmeyi kullanırken bunsan sonra sanayide daha sofistike, daha kolay ve teknik-teknolojik makinalar kullanılacak. Yaptığı işten gençler tatmin olacak. Bunu yaparsak eğer buraya doğru bir akış olacaktır. Almanya, İtalya’da üretim yüzde 25-26 seviyelerinde. Bizdeyse bu oran çok düşük. Durum böyle olunca sanayide çalışacak eleman bulamıyoruz. Hem eğitim hem istihdam anlamında bakışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ülkemiz ve dünyada rekabet koşullarını çok geliştirmek lazım.

 

MAKFED, TÜRKİYE İÇİN MAKSİMUM ENERJİYLE ÇALIŞIYOR

Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonunun amacı, Türk Makina İmalatı Sektörünün, diğer yan sektörler ile beraber ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunmak, Makina sanayii ile ilgili tüm sektörel politika ve uygulamaların oluşmasında, sektörün yan sanayii ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynamak, sektörel kuruluşları geniş ve demokratik bir katılımla dayanışma ve işbirliğine açık bir tutum ve sektörel bütünleşmeyi hedefleyen bir yöntem anlayışı içindebünyesinde toplayarak: Üye dernekler ve mensupları arasında mesleki birlik, yardım, sosyal dayanışma, uyum ve disiplini geliştirmek, Kanunların öngördüğü çerçevede, insan sağlığı ve kamu yararına hizmet ölçütlerini göz önünde bulundurarak, üye dernekler ve bunlara üye meslek mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak, Mesleki yeterlilik ve bilinç düzeylerini geliştirmektir. Federasyonun temel ilkesi, üye dernekler ve bunlara üye meslek mensupları arasında var olan dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmaktır. Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun vizyonu “toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden Makina İmalat Sektörünün, kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlayan, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir tepe organizasyon olmak”tır. Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonunun misyonu “ulusal sanayimizin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak için Makina İmalat Sektörünün her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, sektörümüzün öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, sektörel örgütlerin faaliyetlerini destekleyerek, dayanışma ve işbirliği kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak”tır.

AHMET DOĞAN/HABERİSTANBUL

Related Posts

Leave a Comment