Pendik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, otopark mevzuatının geliştirilmesi ve mevcut ihtiyaçlara göre yeniden şekillenmesi için Pendik Belediyesi ile ortak çalışma başlatıyor. İmzalanan işbirliği protokolüne göre, Pendik Belediyesi tarafından otoparklar konusunda “Mevcut Durum Analizi” gerçekleştirilecek.

“Otopark Mevzuatının Geliştirilmesi Ortak Çalışması” işine ait  protokol, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına Müsteşar Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin arasında imzalandı. Protokole göre otopark alanları ve kullanımlarına ilişkin yürürlükteki mevzuatın eksikleri ile aksayan yönlerinin tespit edilmesi, mevcut durumun ve geleceğe yönelik ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla ilçe genelinde saha ve analiz çalışması yapılacak.

Pendik

MEVCUT DURUM VERİLERİ PENDİK’TEN TOPLANACAK…

Pendik Belediyesi tarafından yürütülecek çalışmada ilk olarak ilçe sınırları içindeki yapı, araç ve otopark sayısı, otopark olarak ayrılan ancak kullanılmayan alanlar, trafik sorununa yol açan yoğun yerleşim ve ticari merkezlerin konumu belirlenecek. Toplanan verilerin ışığında genel durum tespit edilerek, geleceğe yönelik ihtiyaçların sayısal analizi yapılacak. Olması gereken otopark sayıları, otoparkların denetimi, işletmeciliğinin etkin hale getirilmesi için önerilerin de yer alacağı Analiz Raporu, otopark yönetmeliğinin revizyonunda faydalanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulacak.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like