Kadın Manşet

Yaşama dair ne varsa, her şey lojistik faaliyetlerde!

Lojistiğin gelişmesi yeni iş alanlarını doğurmuş, istihdam olanaklarını da artırmıştır. Lojistiğin gelişmesi ile ülkeler arasındaki sıcak savaş yerini tedarik yönetim zincirlerinin savaşına bırakmıştır. İşletmelerin tüm faaliyetleri içinde destek faaliyeti fonksiyonunu gerçekleştiren ve üretimin yapılmasına olanak sağlayan Lojistik faaliyeti, insan vücudundaki damarlar gibidir.  Lojistik faaliyetleri olmadan üretimin tüketimin ve yaşamın sürdürülmesi olanaksızdır. Askeri ihtiyaçlardan doğan lojistik kavramı, günümüzde normal yaşamın önemli bir itici gücü ve önemli bir parçası olarak yer almaktadır. Sadece üretimde değil, tüketim ve yine aynı zamanda yaşadığımız süreçte de ihtiyaçlarımızın giderilmesinde günden güne belirginleşmektedir. Yaşam standartlarının ve ticaretin arttırılması, zararın minimuma indirilmesi ve karın işletmeler tarafından maksimuma çıkarılması açısından da itici bir güç olarak lojistiğin tanımının yapılmadığı ve bilim olarak henüz benimsenmediği zamanlarda bile lojistik faaliyetlerin önemi oldukça yüksekti. Lojistik faaliyetler yaşama dair her şeyde, yaşam standartlarının artırılmasına destek veren ve yaşam için gerekli olan tüm mal ve hizmetlerin biz  tüketicilere ulaştırılmasını daha ekonomik şekilde sağlayan, faaliyet ve süreçlerdir. Lojistik faaliyetler ilk nokta olan üretimden başlayıp, son tüketici ihtiyaçları ve tüketici ve tüketim sonra arta kalanların geri dönüşümü ve yine tüketici memnuniyeti kavramının sağlandığı garanti süreçlerindeki ürün tedariklerini de kapsayan süreçleri yönetir.

 

LOJİSTİK YENİ İŞ ALANLARINI DA DOĞURMUŞTUR

Lojistiğin faydaları bu kadarla kalmamıştır. Lojistiğin gelişmesi yeni iş alanlarını doğurmuş, istihdam olanaklarını da arttırmıştır. İstihdam olanakları ile birlikte eğitim sektörü de bu gelişim içinde yerini alarak, birçok üniversite de yaşamın itici gücü olan lojistik sektörüyle ilgili bölümlere yönelmişler, bu sektörün kalifiye işgücünü geliştirmeye destek ve çaba göstermeye başlamışlardır. Lojistiğin gelişmesi ile ülkeler arasındaki sıcak savaş yerini tedarik yönetim zincirlerinin savaşına bırakmıştır. Bu ekonomik savaşta ürünlerini üreticiden, en son tüketiciye ulaştırmada tüm organizasyon ve kaynakları uyumlu bir şekilde gerçekleştiren ülkelerin firmaları rekabeti ve dolayısıyla da bu ekonomik savaşı kazanmada başarılı olacaklardır. Lojistik faaliyetler içinde rol oynayan alan tedarikçiler, üreticiler dağıtıcılar, toptancılar, perakendeciler ve tüketiciler dünya ekonomisi içinde her yerde var olduğundan, küresel ekonominin yarattığı faydalardan da yararlanma olanakları ortaya çıkacaktır. Günümüzde; gerek ulusal ve gerekse uluslararası arena da firmaların ve ülkelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için maliyetlerini düşürebilmelerinde en cazip çıkış noktası doğru ürünün, doğru miktarda, doğru biçimde, doğru zamanda, doğru kaynaktan, doğru yolla, doğru fiyata sağlanmasıdır.

 Prof. Dr. Serap İNCAZ

Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü İktisadi İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanı

HABERİSTANBUL

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like